Välkommen till Föreningen Nonviolent Communication i Sverige

FNVCS

Föreningen Nonviolent Communication i Sverige är en ideell förening och bildades 2020.

Föreningen syfte är att vara en knutpunkt för Nonviolent Communication (NVC) i Sverige.

I ett större perspektiv vill vi med hjälp av NVC främja en hållbar utveckling hos individer, organisationer och samhälle.

Empati och ärlighet

Vad är NVC

Nonviolent Communication (NVC) kan beskrivas på flera olika sätt. Dels som ett sätt att kommunicera, där parterna fokuserar på att skapa kontakt med varandra. Dels som en medvetandeprocess som bidrar till rörelse, dynamik och utveckling.

Nyfiken på vad vi gör?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev