NVC-certifiering

Information om certifieringsprocessen

 

På denna sida samlar vi information om hur processen att bli en certifierad NVC-tränare går till.

The Center for Nonviolent Communication (CNVC) är en global organisation som stödjer inlärning och spridning av Nonviolent Communication (NVC). CNVC grundades av Marshall Rosenberg, skaparen av NVC.

CNVC har två långsiktiga mål med certifieringsprocessen:

  1. Att skapa en gemenskap av NVC-tränare som vill arbeta med att uppfylla CNVCs  vision.
  2. Att se till att nästa och efterföljande generationer undervisas i NVC på ett sätt som bevarar och skyddar NVC-processens integritet.

För närvarande kan certifieringsprocessen genomföras på engelska, tyska och franska.

Om du vill genomföra certifieringsprocessen är ett första steg att läsa informationen på CNVCs hemsida och det europeiska assessorteamets hemsida.

Om du delar med dig av din kunskap om NVC och inte är en certifierad tränare har CNVC riktlinjer om att till exempel inte använda termen Nonviolent Communication i rubriken av utbildningen. Se länk nedan.

Länkar

CNVCs hemsida.

Information om certifieringsprocessen på CNVCs hemsida.

CPP English version.

Riktlinjer för att dela information om NVC för icke-certifierade tränare.

Europeiska assessorteamet, ESEAT.

Certifierade NVC-tränare i Sverige.

Om du vill bli medlem i föreningen, klicka på nedanstående länk: