8 nycklar som gör skillnad

Introduktion till träffarna ”8 nycklar som gör skillnad”

Begreppet nyckelskillnader skapades av Marshall Rosenberg för att kortfattat kunna skilja på olika val vi har att agera och kommunicera som leder till kontakt eller brist på kontakt. Kunskap om nyckelskillnader kan hjälpa oss navigera i vardagen om var vi fastnar i en dialog eller om vi inte ser hur vi kommer vidare. Här kan nyckelskillnader ge oss klarhet och förslag på olika tillvägagångssätt.
Nyckelskillnader beskrivas ofta två åt gången, till exempel Skillnaden mellan ”krav” och ”önskemål”.
När vi ser dem bredvid varandra på detta sätt är det lättare att utforska vilken ”skillnad” det gör att agera på det ena eller andra sättet. När kan vi se både syftet och konsekvenserna av båda beteendena, ökar det vår förmåga till frihet och valmöjlighet. Vi får också möjlighet att upptäcka eventuella mönster eller beteenden vi har, som till exempel försvar eller reaktiva mönster, och se vad vi kan göra istället som leder till mer kontakt och livfullhet, både med oss själva och andra.

Syfte

– att erbjuda föreningsmedlemmar möjlighet att utveckla och fördjupa sina NVC-färdigheter och sin förmåga till medvetenhet.
– att skapa klarhet om en speciell nyckelskillnad.
– Att utforska hur kunskap om nyckelskillnader kan användas i kontakten med andra så att vi både kan bibehålla kontakten och ge oss klarhet.

Upplägg av träffarna

– Kort in-check
– Landa här och nu
– Intro till dagens nyckelskillnad
– Dialog/övning/delande av erfarenheter (frivilligt)
– Ut-check/delande av vad vi tar med oss som varit berikande

Sekretess

Det som sägs i gruppen stannar i gruppen och förs inte vidare, detta för att alla ska kunna känna sig trygga att dela med sig av egna erfarenheter om man vill det.

Litteratur

Träffarna baseras på ”Choice” av Katleen Macferran och Jared Finkelstein samt ”42 Nyckelskillnader”
av Liv Larsson och Katarina Hoffman (Friare Liv).

Datum

Länk till varje tillfälle finns på medlemssidan (lösenord har du som medlem fått i ett mejl från föreningen)

13 februari
Skillnaden mellan ”stimulus” och ”orsak”
20 februari
Skillnaden mellan ”godkänna” och ”ge uppskattning”
27 februari
Skillnaden mellan ”behov” och ”strategi”
6 mars
Skillnaden mellan ”makt med” och ”makt över”
13 mars
Skillnaden mellan kärlek som ”känsla” och kärlek som
”behov”
20 mars
Skillnaden mellan ”inre” och ”yttre” motivation
27 mars
Skillnaden mellan ”beroende” och ”oberoende” och ”ömsesidigt beroende”
3 april
Skillnaden mellan ”göra sådant som tjänar livet” och ”göra sådant som avskärmar oss från livet”

Välkommen att delta!