Vägar till frihet

Vill du utveckla och fördjupa dina NVC-färdigheter och din förmåga till medvetenhet?

Föreningen erbjuder ”Vägar till frihet” – en serie träffar – som pågår under hela 2022 till i början av 2023 för medlemmar.
Totalt 27 tillfällen som är oberoende av varandra.

Datum: Varannan tisdag, jämna veckor, första tillfället 8 februari 2022, sista tillfället 31 januari 2023
Tid: 19.00 – 20.30
Var: Zoom: https://zoom.us/j/94438391476?pwd=c0hFNXRDNWl5TU5pN1FIM1ZFbmsxQT09

Träffarna hålls av Kristiina Krank.

Träffarna baseras på boken ”Pathways to Nonviolent Communication – A Tool for Navigating Your Journey” av Jim Manske. Och bygger på matrisen ”Pathways to liberation”, ett strukturerat sätt att se medvetandeutveckling.

 

Datum Ämne
Beskrivning
8 februari Närvaro Under den här träffen går vi igenom hur vi kan utveckla vår förmåga till närvaro. Hur närvaro kan ses i de fyra faserna;
Omedveten om – Uppmärksammar – Kapabel – Integrerad.Det finns många fördelar med att träna upp sin förmåga till närvaro. När vi agerar utifrån stress eller autopilot är det svårare att göra val som vi blir nöjda med. Vi förlorar oss i det förflutna eller framtiden; är ofta låsta till att identifiera oss med det vi tänker eller det vi ska göra.
När vi blir mer kapabla att uppmärksamma det som pågår med ovillkorlig kärleksfullt bevittnande är vi öppna för det är precis nu utan att döma eller vara för eller emot någonting. Vi kan zooma ut för att bevittna situationen och hålla den med mer acceptans och därifrån göra val som inkluderar fler perspektiv på en situation samt ha omsorg om oss själva och andra.Workshopen blir lärande tillsammans. Du får med dig PDF av powerpoint-presentationen.
22 februari Att observera Under den här träffen går vi igenom hur vi kan utveckla vår förmåga till att skilja mellan att observera och att tolka. Hur observation kan ses i de fyra faserna; Omedveten om – Uppmärksammar – Kapabel – Integrerad.Att kunna skilja på en observation och en tolkning dvs vad vi ser, hör eller känner till skillnad från vad vi tycker, kan ha en avgörande skillnad på hur vi uppfattar en situation och hur vi kan agera för att minska missförstånd och öka möjligheten till kontakt. Första steget är att bli medveten om att vi gör tolkningar (och sen inte göra tolkningar att det är dåligt att vi tolkar). Vi övar upp vår skicklighet eller klarhet i denna att skilja dessa när du interagerar i realtid.

Workshopen blir lärande tillsammans. Du får med dig PDF av powerpoint-presentationen.

8 mars Medvetenhet om känslor Under den här träffen går vi igenom hur vi kan utveckla vår förmåga till att vara medveten om känslor. Hur känslor kan ses i de fyra faserna;
Omedveten om – Uppmärksammar – Kapabel – Integrerad.Känslor kan vara både angenäma och utmanande. Att veta vad vi känner dvs vilka signaler som kroppen ger oss är en hjälp till att hitta ett språk som vi delar tex. jag känner mig nervös, hungrig eller glad. Om vi till exempel känner oss oroliga (känsla) kan vi uppmärksamma det, när vi blir medvetna kan vi börja betrakta oss själva, det vill säga vi ”är” inte känslan utan ”har” en känsla.
Från den platsen har vi mer kapacitet att se olika sätt att göra oss trygga (behov) vilket i sin tur kan leda till att vi kan vara mer närvarande att uppleva vilka val man vill göra i livet och medverka till att göra positiva förändringar.Workshopen blir lärande tillsammans. Du får med dig PDF av powerpoint-presentationen.
22 mars Självacceptans Under den här träffen går vi igenom hur vi kan utveckla vår förmåga till självacceptans. Hur självacceptans kan ses i de fyra faserna;
Omedveten om – Uppmärksammar – Kapabel – Integrerad.Ibland är det vi själva som är vår största kritiker. Vanliga reaktiva mönster är att vi dömer oss själva och som leder till skam, självanklagelser, självkritik, att vi bli defensiva eller får hybris. Vi kan med stöd av matrisen följa vår utveckling att gradvis öka acceptansen för oss själva och ha en livsbejakande respons på vad man känner, tänker, behöver och gör.Workshopen blir lärande tillsammans. Du får med dig PDF av powerpoint-presentationen.
5 april

Att ta ägarskap för sina känslor

På den här workshopen går vi igenom hur vi kan utveckla vår förmåga till att ta ägarskap för våra känslor. Hur ägarskap av känslor kan ses i de fyra faserna; Omedveten om – Uppmärksammar – Kapabel – Integrerad.Känslor kan vara både angenäma och utmanande. Att veta vad vi känner dvs vilka signaler som kroppen ger oss är en hjälp till att hitta ett språk som vi delar tex. jag känner mig nervös, hungrig eller glad. Det är skillnad på att tänka att jag känner mig arg för jag behöver respekt än att säga jag är arg för att någon annan är fel. Det här blir en träning i att leva utifrån vetskapen att jag ensam orsakar mina känslor – mina känslor orsakas inte av andra. Det bidrar till egen möjlighet att inte dras med i känslor utan att när känslor uppstår kunna se dem som en signal till att ta kontakt med sig själv.

Workshopen blir lärande tillsammans. Du får med dig PDF av powerpoint-presentationen.

19 april Behovsmedvetenhet På den här workshopen går vi igenom hur vi kan utveckla vår förmåga till behovsmedvetenhet. Hur behov kan ses i de fyra faserna;Omedveten om – Uppmärksammar – Kapabel – Integrerad.

Att vara behovsmedveten kan beskrivas som ”medvetenhet om (och viljan att hedra) behov, de väsentliga universella elementära egenskaperna i livet (som näring, kärlek och mening). När vi är omedvetna har vi inte tillgång till att beskriva våra upplevelser i behovstermer, många gånger har vi lärt oss ett språk som beskriver konkreta saker, fakta, vi använder etiketter eller ett språk som syftar på att göra. När vi tränat upp förmågan kan vi se skillnad mellan behov och strategier. Att ha ett ordförråd, ett språk, för att uttrycka känslor och behov hjälper oss att få kontakt med oss själva.

Workshopen blir lärande tillsammans. Du får med dig PDF av powerpoint-presentationen.

3 maj Att återknyta till sig själv och återhämta sig från reaktivitet På den här workshopen går vi igenom hur vi kan utveckla vår förmåga till att skilja mellan att observera och att tolka. Hur observation kan ses i de fyra faserna; Omedveten om – Uppmärksammar – Kapabel – Integrerad.Reaktivitet är ett inre motstånd mot det som är. Vi återknyter kontakten med oss själva genom att släppa det motståndet och acceptera det som redan har uppstått. Att återknyta till sig själv är att vara med sin egen erfarenhet med närvaro och medkänsla. Med träning kan vi, när vi blivit triggade, komma i ihåg att det finns ett val; det första svaret är vanligtvis empati och/eller ärlighet.

Workshopen blir lärande tillsammans. Du får med dig PDF av powerpoint-presentationen.

17 maj Medveten om önskemål som val och att ställa önskemål På den här workshopen går vi igenom hur vi kan utveckla vår förmåga till att bli medveten om önskemål och att komma ihåg att ställa önskemål. Hur önskemål kan ses i de fyra faserna;
Omedveten om – Uppmärksammar – Kapabel – Integrerad.Om vi på ett konstruktivt sätt kan be om det vi behöver eller vill ha i livet kan det vara starkt avgörande på hur vi upplever oss påfyllda av livsenergi och livskvalité. Vi kan både be andra bidra till oss, vi kan bidra till oss själva eller vara den som bidrar till andra. Då finns det oändliga möjligheter till att tillgodose våra behov och berika livet. Det vi tränar på är villighet att fråga efter vad man vill ha, med öppenhet för alla svar; inte kopplat till något särskilt resultat. Och att kunna stanna i närvaro, kreativitet och medkänsla, även när svaret är ”nej” från den andre.Workshopen blir lärande tillsammans. Du får med dig PDF av powerpoint-presentationen.
31 maj Att sörja På den här workshopen går vi igenom hur vi kan utveckla vår förmåga till att sörja. Hur sörjande kan ses i de fyra faserna;
Omedveten om – Uppmärksammar – Kapabel – Integrerad.När vi är omedvetna om hur vi sörjer kan processen bli extra smärtsam eller dra onödigt långt ut på tiden. Vi kanske trycker undan känslor för att vi inte vet hur vi kan ta hand om oss själva. I den omedvetna fasen är det lätt att skylla på sig själv, andra eller yttre omständigheter för förlust. Man försöker vara ”stark” eller dölja känslor för andra. I stället kan vi närma oss sorg med omsorg om oss själva. Förvandla lidandet av förlust; släppa motståndet mot det som är, och vara villig att låta vår upplevelse utvecklas. När vi märker undvikande eller skuld relaterad till förlust, släpper man tro att något är fel och tillåter sig själv att uppleva sina känslor, vilket öppnar för kontakt med våra behov.Workshopen blir lärande tillsammans. Du får med dig PDF av powerpoint-presentationen.
14 juni Empati På den här workshopen går vi igenom hur vi kan utveckla vår förmåga till empati. Hur empati kan ses i de fyra faserna; Omedveten om – Uppmärksammar – Kapabel – Integrerad.Att vara närvarande med en annans upplevelse, med villkorslös acceptans av personen. Empati är förmågan att vara med någon annan och låta denna person få dela sina känslor – smärtsamma eller glädjefyllda – medan vi lyssnar med öppen uppmärksamhet. Empati kan ta sig många olika uttryck:
det kan ske i ord, i tystnad och i handling. När vi integrerat empati kan vi vara naturligt fokuserade och fyllda av energi när vi är närvarande med en annans upplevelse, med villkorslös acceptans av personen.Workshopen blir lärande tillsammans. Du får med dig PDF av powerpoint-presentationen.
28 juni Att frigöra sig från fiendebilder På den här workshopen går vi igenom hur vi kan utveckla vår förmåga till att frigöra sig från fiendebilder. Hur våra tankar om andra eller oss själva kan ses i de fyra faserna; Omedveten om – Uppmärksammar – Kapabel – Integrerad.

Ibland känner vi oss sårade, besvikna och arga. Vi tycker den andre har betett sig idiotiskt, hänsynslöst eller har svikit oss. Att tänka i termer att den andra förtjänar att bli straffad eller skadad är inte helt ovanligt. På nyheterna kanske vi ser orättvisor i världen och känner frustrationen välla upp. Under ilskan döljer sig ofta sårbarhet, maktlöshet eller sorg. Känslor som kan vara en utmaning att hantera. Men här finns potential till fantastisk läkning och upplevelse av inre frid. Genom att notera tankar ”vi och dom” om en person eller grupp människor kan vi gradvis träna i att se bortom våra tankar av fiendebilder och se andras mänsklighet i deras känslor och behov.

Workshopen blir lärande tillsammans. Du får med dig PDF av powerpoint-presentationen.

12 juli Att urskilja val På den här workshopen går vi igenom hur vi kan utveckla vår förmåga till att urskilja val. Hur medvetenheten om val kan ses i de fyra faserna;
Omedveten om – Uppmärksammar – Kapabel – Integrerad.Tydlighet, insikt och visdom i att göra livsavgörande distinktioner och inse att vi har val, hur bra skulle inte det vara!
Med träning och kan vi få en ökad kompetens i att göra val och få tillgång till fler perspektiv och möjligheter att göra val vi blir nöjda med, både på lång och kort sikt. Som inkluderar både oss själva och andra.Workshopen blir lärande tillsammans. Du får med dig PDF av powerpoint-presentationen.
26 juli Att leva ömsesidigt beroende På den här workshopen går vi igenom hur vi kan utveckla vår förmåga till att leva i ömsesidigt beroende. Hur ömsesidighet kan ses i de fyra faserna; Omedveten om – Uppmärksammar – Kapabel – Integrerad.Vad innebär det att vara ömsesidigt beroende. I NVC tränar vi på hur vi kommunicerar och relaterar till varandra. Vi kan mer och mer leva utifrån kunskapen om att varje individ är relaterad till varje annan individ – vi är det i ett system och varje del av systemet påverkar alla andra delar. Det vi behöver kunna är att ha klarhet om oss själva, våra egna tankar, känslor, behov och drömmar och sen kunna ta ett 2:a persons perspektiv och se att andra människor också har tankar, känslor, behov och drömmar. Vi kan träna öppenhet för andras perspektiv och behov och uppleva andras behov som integrerat kopplade till egna behov.

Workshopen blir lärande tillsammans. Du får med dig PDF av powerpoint-presentationen.

9 augusti Att uttrycka sig ärligt På den här workshopen går vi igenom hur vi kan utveckla vår förmåga till att uttrycka sig ärligt enligt nvc dvs med kontakt med observation, känsla, behov och önskemål. Hur ärlighet kan ses i de fyra faserna;
Omedveten om – Uppmärksammar – Kapabel – Integrerad.I NVC använder vi begreppet ärlighet för att beskriva den medvetna process när vi vill uttrycka vad som pågår i oss eller vad som är viktigt för oss.
Vi kommer då från en medvetenhet om de fyra stegen i NVC: observation-känsla-behov – önskemål. När vi kan notera det som uppstår i oss, sätta ord på det och acceptera det ”äger” vi så att säga vår upplevelse eftersom vi är medvetna om den. Vi kan från den här platsen uttrycka oss med autentiskt, med sårbarhet, utan skuld eller kritik och hålla allas behov som värdefulla och ha en öppenhet för olika resultat.Workshopen blir lärande tillsammans. Du får med dig PDF av powerpoint-presentationen.
23 augusti Att underlätta kontakt På den här workshopen går vi igenom hur vi kan utveckla vår förmåga till att underlätta kontakt. Hur kontakt kan ses i de fyra faserna;
Omedveten om – Uppmärksammar – Kapabel – Integrerad.Kärnan i NVC är kontakt och Marshall Rosenberg skapade NVC som en modell som sätter ord på processer som pågår inom och mellan människor.
Vi använder ett språk som underlättar för oss att uttrycka empati och ärlighet med en avsikt att skapa förståelse för varandra eller hjälpa andra att skapa kontakt.Workshopen blir lärande tillsammans. Du får med dig PDF av powerpoint-presentationen.
30 augusti (byte från 6 september) Tålamod På den här workshopen går vi igenom hur vi kan utveckla vår förmåga till tålamod. Hur tålamod kan ses i de fyra faserna;
Omedveten om – Uppmärksammar – Kapabel – Integrerad.Alla känner säkert igen sig i hur det känns när man är stressad, och sen händer något som får bägaren att rinna över och vi blir arga, frustrerade, ledsna eller uppgivna. I stunden gör vi ofta val som vi ångrar, vi kanske säger något som sårar, ger upp något vi älskar eller kritiserar oss själva. Men det finns hopp. Vi kan träna på att bli mer ”rymliga” inombords så att vi har mer kapacitet att hantera utmaningar. Det blir en förmåga att vara med sina egna reaktioner, utan att agera ur dem. Vi har mer förmågan att pausa i stunden, innan man svarar på reaktivitet.Workshopen blir lärande tillsammans. Du får med dig PDF av powerpoint-presentationen.
20 september Svara ann på andras reaktioner På den här workshopen går vi igenom hur vi kan utveckla vår förmåga till att svara ann på andras reaktioner. Hur att kunna svara ann kan ses i de fyra faserna; Omedveten om – Uppmärksammar – Kapabel – Integrerad.En del av dilemmat i en konflikt är att vi själva blir triggade av den andres reaktioner. Kan vi ”svara ann” snarare än att reagera på andras känslor så kommer vi istället ha förmåga att välja empati eller ärlighet i närvaro av andras reaktivitet, vi kan vara öppna för nyfikna på andras perspektiv.

Workshopen blir lärande tillsammans. Du får med dig PDF av powerpoint-presentationen.

4 oktober Öppenhet för feedback På den här workshopen går vi igenom hur vi kan utveckla vår förmåga till vår öppenhet för feedback. Hur feedback kan ses i de fyra faserna;
Omedveten om – Uppmärksammar – Kapabel – Integrerad.Du har med all säkerhet fått feedback flertal gånger i ditt liv. Hur kändes det?
Många har erfarenheter att det upplevdes som kritik, att det var svårt att höra. Andra kanske uppskattar att få syn på saker som man inte har sett i sitt agerande och sett det som en sporre att göra andra val nästa gång. Eller bli bättre på en färdighet. När vi har mer integrerad förmåga till feedback kan vi ta emot feedback som information vi överväger, med klarhet över vilka val vi har. Medveten om att andra talar ur sitt eget perspektiv och att vi kan ta emot informationen eller lämna den.Workshopen blir lärande tillsammans. Du får med dig PDF av powerpoint-presentationen.
25 oktober (byte från 18 oktober) Konstruktiv ånger På den här workshopen går vi igenom hur vi kan utveckla vår förmåga till att hantera misstag på ett konstruktivt sätt. Hur ånger kan ses i de fyra faserna; Omedveten om – Uppmärksammar – Kapabel – Integrerad.

Att göra misstag kan kännas utmanande!
Blir vi triggade kanske tar ansvar för andras känslor med skuld och/eller skam, försvarar sig själv, ber om ursäkt för att skydda sig själv genom att lugna en annans känslor. Att erkänna och lära av sina missade möjligheter kan göra stor skillnad i hur vi att kan möta våra behov, utan skuld, skam eller självbestraffning. Vi kan öka förmågan att omvandla skuld till lärande. Med övning kan vi odla viljan att söka kontakt med andra (med empati och ärlighet) när händelser inte fungerade för andra.

Workshopen blir lärande tillsammans. Du får med dig PDF av powerpoint-presentationen.

1 november Flexibilitet i samspel På den här workshopen går vi igenom hur vi kan utveckla vår förmåga till att samspela på ett flexibelt sätt. Hur samspel kan ses i de fyra faserna; Omedveten om – Uppmärksammar – Kapabel – Integrerad.NVC hjälper oss att samspela och kommunicera med andra.
Det tränar oss i öppenhet och mångsidighet i interaktion med andra. Relaterar vi utifrån rätt/fel, vinna/förlora, ”bör”, ”måste”, etc begränsar det våra möjligheter till att nå fram till varandra. Med övning kan vi komma närmare ett förhållningssätt där vi naturligt kommer från autenticitet och empati. Uttryck är anpassade till behoven och stilarna hos de inblandade och kanske inte ”låter som NVC-språk”.Workshopen blir lärande tillsammans. Du får med dig PDF av powerpoint-presentationen.
15 november Att förändra konflikt På den här workshopen går vi igenom hur vi kan utveckla vår förmåga till konflikthantering. Hur konflikthantering kan ses i de fyra faserna;
Omedveten om – Uppmärksammar – Kapabel – Integrerad.Vad är medling?
Medla = är att försöka åstadkomma överenskommelse eller försoning mellan tvistande parter.” – NationalencyklopedinFör att kunna medla, antingen mellan andra eller med olika delar av sin inre dialog, behöver vi först ha kunskap om våra egna perspektiv och syn på konflikter, människosyn och livssyn. Om vi tror att människor kan försonas, uppleva empati och tänka nytt är det en god utgångspunkt för att kunna lyssna på båda parters behov och önskemål och stödja dem att höra varandra. Vid detta tillfälle kommer vi se hur vi själva kan utveckla vårt medvetande för att se konflikter i ett annat ljus.Workshopen blir lärande tillsammans. Du får med dig PDF av powerpoint-presentationen.
29 november Tacksamhet På den här workshopen går vi igenom hur vi kan utveckla vår förmåga till att tacksamhet. Hur tacksamhet kan ses i de fyra faserna;
Omedveten om – Uppmärksammar – Kapabel – Integrerad.Definition av tacksamhet: att hitta värdet i, uppskatta och njuta av det som är.
Enligt den moderna lyckoforskningen kan vi uppleva oss mer lyckliga om vi odlar (tränar) en inställning som präglas av tacksamhet. Vi blir mindre benägna att bli deprimerade, ångestfyllda och avundsjuka. När vi är omedvetna om möjlighet att uppleva tacksamhet fokuserar vi på det som saknas och klagar, använder och söker bekräftelse genom beröm och belöning. När vi blir mer kunniga att inkludera ett förhållningssätt av tacksamhet är vi både villiga och kapabla att ta kontakt med, njuta av och uttrycka gåvorna i det som händer.Workshopen blir lärande tillsammans. Du får med dig PDF av powerpoint-presentationen.
13 december Ett öppet flöde av att ge och ta emot På den här workshopen går vi igenom hur vi kan utveckla vår förmåga till att ge och ta emot. Hur givande och tagande kan ses i de fyra faserna; Omedveten om – Uppmärksammar – Kapabel – Integrerad.

Ämnet för kvällen handlar om att kunna förvandla bristtänkande till kreativt flöde där vi med glädje kan bidra och ta emot. Med bristtänkande menar vi ett beteende där resurser samlas och/eller används för att kontrollera andra, eller rädsla för att förlora något eller att inte ha tillräckligt av pengar, och sådant som likställs med säkerhet. Vi kanske har erfarenheter av att vi står ensamma i en svår situation eller att de fysiska resurserna är knapphändiga. Det vi kan träna på är hur vi kan påverka hur vi formar vårt medvetande, och få ökad insikt om vanemässiga beteenden, såsom önskan att hamstra eller svårigheter att ta emot, och ökad glädje i flödet av att bidra och ta emot.

Workshopen blir lärande tillsammans. Du får med dig PDF av powerpoint-presentationen.

27 december Odla egen vitalitet På den här workshopen går vi igenom hur vi kan utveckla vår förmåga till att odla vår vitalitet. Hur vitalitet kan ses i de fyra faserna;
Omedveten om – Uppmärksammar – Kapabel – Integrerad.Att ha gott om energi att orka göra det vi tycker är meningsfullt i vårt liv är en stor del av vår livskvalité. Balans i livet underlättar hur vi kan fördela vår energi. Men hur gör vi det när många vardagsbestyr pockar på?Omedvetna vanemönster och/eller rastlös mental aktivitet resulterar i minskad energi. Vi blir splittrade, gör val som dränerar energi än ger energi. Det finns många strategier som kan hjälpa oss av få mer vitalitet.
Att bli medveten om vad som tar energi från dig eller ger dig vitalitet, blir ett spännande utforskande. Vi som människor går också igenom olika faser i livet när olika behov är mer eller mindre viktiga för oss. Med träning kan vi bli mer motiverade att söka sätt att vara påhittig och att bidra.Workshopen blir lärande tillsammans. Du får med dig PDF av powerpoint-presentationen.
10 januari 2023 Att dela makt På den här workshopen går vi igenom hur vi kan utveckla vår förmåga till att se makt hur olika perspektiv. Hur makt kan ses i de fyra faserna;
Omedveten om – Uppmärksammar – Kapabel – Integrerad.Ordet makt kan i vardagssammanhang förknippas med det vi kan kalla ”makt över” och kan väcka starka känslor om vi ser orättvisor och utnyttjande framför oss. Makt i sig kan beskrivas som: ”förmågan att använda de resurser man har till att påverka sitt och andras liv.”Kan vi i stället sikta på ”makt med”, då kan vi se att allas behov är viktiga.
Vid makt med använder vi vår makt, vi mobiliserar våra resurser, vår kraft och vår förmåga för att främja, besluta om och genomföra mål – individuella eller gemensamma, som vi och andra kommer överens om tillsammans. Om vi förstår de olika sidorna av makt kan vi få ytterligare verktyg för att bryta våldscykler. Det kräver dock mer medvetenhet från oss då det är ett mer komplext sätt att tänka. Vi kan sträva efter att agera med ömsesidighet och empati för sig själv och andra.Workshopen blir lärande tillsammans. Du får med dig PDF av powerpoint-presentationen.
24 januari 2023 Gå bortom roller På den här workshopen går vi igenom hur vi kan utveckla vår förmåga till att gå bortom roller. Hur roller kan ses i de fyra faserna;
Omedveten om – Uppmärksammar – Kapabel – Integrerad.I vårt samhälle har vi människor många roller, det kan vara en yrkesroll, en föräldraroll, en offerroll, en ledarroll, en könsroll osv. Om vi är helt identifierade med vår roll fastnar vi lätt i reaktioner på roller, egna och andras. Vid träning kan vi se att vi inte är de roller vi spelar; att kunna ha valet att välja vilka roller vi antar och hur vi reagerar på de roller som andra antar är en viktig del i hur vi kan uppleva mer äkthet och flexibilitet.Workshopen blir lärande tillsammans. Du får med dig PDF av powerpoint-presentationen.
31 januari 2023 Medvetenhet om ansvar (vår förmåga att svara ann). På den här workshopen går vi igenom hur vi kan utveckla vår förmåga till ansvarstagande för oss själva, eller hur vi blir medvetna om vår förmåga att svara ann. Hur eget ansvar kan ses i de fyra faserna; Omedveten om – Uppmärksammar – Kapabel – Integrerad.Om vår medvetenhet är fylld av tankar om hur vi är offer för omständigheter

saknar vi klarhet om vems del är vems; vi uppfattar att ens egen erfarenhet och handlingar kan vara helt orsakade av andra eller yttre omständigheter.

Med övning har vi mer kapacitet att mer fritt välja hur vi svarar ann på vad som dyker upp i livet, vi kan äga vår del i det som händer. Vi kan också skilja på andra och inte äga deras delar. Vi kan också erkänna att våra handlingar påverkar andra.

Workshopen blir lärande tillsammans. Du får med dig PDF av powerpoint-presentationen.