Årsmöte 28 mars

Årsmöte 28 mars

Hej!

Söndag 28 mars kl. 15-17 håller Föreningen Nonviolent Communication i Sverige (FNVCS) sitt första årsmöte.

På grund av de rådande omständigheterna hålls vårt första årsmöte via videokonferenssystemet Zoom.

Om du är medlem kan du anmäla dig i formuläret nedan.

Välkommen!