Erfarenheter från att medla i brott och i skolan (Online)

Erfarenheter från att medla i brott och i skolan (Online)

Hur skiljer sig medling i brott och i skolan från de vanliga sätten vi vuxna stöttar ungdomar på? Delta i ett samtal med Ricardo Guillén, NVC-tränare och medlare, och Gabriel Stille från Föreningen Nonviolent Communication i Sverige.

Samtalet är en del av arrangemanget Nonviolent Communication i skolan, samarrangerat med Glokala folkhögskolan och Malmö NVC Community, och är öppet för alla intresserade.

Delta genom att följa Zoom-länken: https://us06web.zoom.us/j/86210738436

Välkommen!

Nonviolent Communication i skolan

Är du engagerad i skolans värld och intresserad av att lära dig mer om hur du kan använda Nonviolent Communication, höra hur andra gör det, och skapa nya kontakter?

Då är välkommen till ett gratis inspirationsevenemang, där du kan delta i hela eller delar av programmet som du vill!

Program på Glokala folkhögskolan i Malmö fredag 24 maj:

Välkomstmingel med frukostfika
09.00 – 09.30

Stå upp för det som är viktigt – och behåll kontakten
Introduktion till Nonviolent Communication
09.40 – 11.10 Gabriel Stille, folkhögskollärare och NVC-tränare

Nonviolent Communication som stöd i skolarbetet
11.30 – 13.00 Liselotte Abel, certifierad NVC-tränare, Lisa Clase, montessorilärare, Elisabeth Persson, montessorilärare och NVC-tränare.

Tanken med att integrera Nonviolent Communication, NVC, som ett stöd i arbetet på skolan är att stärka fokus på kontakten i relationer, i kommunikation och i konflikthantering.

NVC har sin bas i empatisk kontakt för att bygga trygghet i att hantera ett vardagsspråk där det känns naturligt att möta sig själv, kollegor, elever och föräldrar med ärlighet och empati. En vilja att förstå vad som sker i kommunikation utifrån ett förhållningssätt att berika och bidra.

Arbetet som rektor och pedagog är intensivt och innebär många möten med både vuxna och barn. En balansakt mellan att bidar till andras önskemål och lyssna till egna behov. Att möta andra som önskar erfarenhetsutbyte, uppmärksamhet, stöd och samtal samtidigt som man ska vara uppmärksam på sin egen energi och sina egna gränser. Självempati och återhämtning är lika viktigt som att bli speglad och bekräftad av andra.

På skolan finns många olika konfliktarenor där det uppstår situationer som eleverna behöver stöd i att hantera. Situationer där eleverna behöver stöd att sortera vad som hänt, bli hörda och sedda samt stöd i olika former av medling för att komma ur sina fiendebilder av varandra. Skapa en anda av gemensamt ansvarstagande för eleverna på skolan.

Nonviolent Communication och medkänsla i klimatkrisens skugga
14.00 – 15.30 Marijke Christiansson, certifierad NVC-tränare och Liselotte Abel, certifierad NVC-tränare.

Den här workshoppen handlar om hur Nonviolent Communication (NVC) kan vara ett stöd i kriser.

Vi börjar med hur vi kan ta emot det goda med hjälp av NVC. Vi får se hur hjälpsamt det är att med NVC kunna få klarhet kring våra egna behov och andras. Vi utvecklar kort några modeller av hur vi kan få mer klarhet kring kris, bland annat med Munk-modellen.

Vi utforskar våra observationer, känslor och behov relaterade till vad vi ser i världen, både i det lilla och i samhället/globalt. Vilka önskemål/ nästa steg kan vi ta med oss ifrån den här workshoppen, baserat på det?

Summering: Vad tar vi med oss av dagen?
15.40 – 16.30 Emma Ivarsson, kursansvarig för lärarassistentkursen, Glokala folkhögskolan

Onlineprogram via Zoom måndag den 27 maj:

Erfarenheter från att medla i brott och i skolan (Online)
Måndag 27 maj, 11.30 – 12.10 Ricardo Guillén, NVC-tränare och medlare, i samtal med Gabriel Stille.
Hur skiljer sig medling i brott och i skolan från de vanliga sätten vi vuxna stöttar ungdomar på?
Delta genom att klicka på Zoom-länken: https://us06web.zoom.us/j/86210738436

I Climbed Mount Stupid – Here Is What I Learned. Beyond Nonviolent Communication in School (in English, Online)
Monday 27 May, 13.10-14.00 Mathias Granum, founder, Efterskolen Epos (Danish boarding school), in conversation with Gabriel Stille.
Some nine years ago, the Danish boarding school Efterskolen Epos was founded on the principles of Nonviolent Communication, after years of preparation. Today, it flourishes, but over the years, it has met many challenges. With time, it has changed and developed to meet more needs, and to adjust for a broader understanding of how a school can work. How can anyone working with Nonviolent Communication in school learn from this?
Join meeting here: https://us06web.zoom.us/j/88981495117

Arrangörer: Föreningen Nonviolent Communication i Sverige, Glokala folkhögskolan och Malmö NVC Community

För mer information, kontakta gabriel@gabrielstille.se

Anmäl dig här:

(Du är välkommen att delta med eller utan anmälan, men en anmälan hjälper oss att förbereda evenemanget och att meddela oss med intresserade.)

Nonviolent Communication i skolan

Konsten att leda en studiecirkel i NVC

Konsten att leda en studiecirkel i NVC

Vi vet att många av er medlemmar har kunskaper inom NVC. Vi värdesätter er kunskap och vill vara en service till er som vill hålla en NVC-aktivitet. Som ett stöd att komma i gång har vi en föreläsning om vad man ska tänka på och hur man kan gå till väga för att hålla en studiecirkel. Det finns också utrymme för frågor. Vi presenterar en powerpoint med information som du kan ladda ner. Den kommer också att finnas på föreningens hemsida på medlemssidan.

Agenda för kvällen:
• Vilket material du kan behöva till din studiecirkel
• Hur du strukturerar och planerar antal träffar
• Förberedelser inför studiecirkel
• Vad kan Föreningen NVC i Sverige bidra med till din föreläsning?
• Hantera utmaningar som egen nervositet eller frågor från deltagare
• Ska studiecirkel vara digital eller i lokal,
hålls studiecirkeln via Föreningen NVC i Sverige, på ett studieförbund eller egen regi?

Välkommen!

Föreläsare: Kristiina Krank & Annika Thomsson

Arrangemanget hålls online via Zoom.

Anmäl dig här:

The form you have selected does not exist.

 

Empatidagen

Empatidagen

Välkommen till NVC-föreningens empatidag 1 oktober!

Preliminär agenda

09:30-10:00 Välkommen: kaffe och te
10:00-11:00 NVC-intro med fokus på empati (Kristiina Krank + Henrik Frid)
11:00-12:00 Reflektionsövning i självempati (Kristiina Krank + Henrik Frid)
12:00-13:30 Lunch
13:30-15:00 Parallella sessioner:
Workshop 1 (nybörjare) Skärp din empatiförmåga (Joachim Berggren)
Workshop 2 (fortsättning/engelska) Going deeper into feelings and needs (Magdalena Malinowska-Berggren)
15:00-15:30 kaffe och te
15:30-17:00 Parallella sessioner:
Workshop 3 (nybörjare) Att säga nej och samtidigt visa empati (Henrik Frid)
Workshop 4 (fortsättning/engelska) Solutions that work for all (Magdalena Malinowska-Berggren)
17:00-17:30 Avslutning

 

Ta gärna med penna och papper, då dessa kommer att behövas under dagen. På lunchen finns det möjlighet att äta medhavd mat som kan förvaras i kyl, med det finns ingen mikrovågsugn. Det finns också flera restauranger i närheten.
Introduktionen innan lunchen är öppen för allmänheten, och de workshops som hålls efter lunchen är gratis för föreningens medlemmar. Det är möjligt att bli medlem under dagen, alternativt direkt genom hemsidan: https://www.nvcsverige.se/om-oss/
Anmäl dig här (du är välkommen att delta hela eller delar av dagen):

The form you have selected does not exist.

Öppen medlemsträff

Öppen medlemsträff

Torsdag den 30 mars kl. 19:00 till 20:00, bjuder vi in samtliga medlemmar till en öppen medlemsträff. Tillsammans diskuterar och spånar vi på vad vi vill göra i föreningen. Vi lyfter förslag, önskemål och vad vi själva vill bidra med till föreningen. Tillsammans planerar vi hur vi går vidare. Välkomna med era kreativa och energiska idéer. Länk till Zoom hittar du på: https://www.nvcsverige.se/medlemssida/