Nonviolent Communication i skolan

Är du engagerad i skolans värld och intresserad av att lära dig mer om hur du kan använda Nonviolent Communication, höra hur andra gör det, och skapa nya kontakter?

Då är välkommen till ett gratis inspirationsevenemang, där du kan delta i hela eller delar av programmet som du vill!

Program på Glokala folkhögskolan i Malmö fredag 24 maj:

Välkomstmingel med frukostfika
09.00 – 09.30

Stå upp för det som är viktigt – och behåll kontakten
Introduktion till Nonviolent Communication
09.40 – 11.10 Gabriel Stille, folkhögskollärare och NVC-tränare

Nonviolent Communication som stöd i skolarbetet
11.30 – 13.00 Liselotte Abel, certifierad NVC-tränare, Lisa Clase, montessorilärare, Elisabeth Persson, montessorilärare och NVC-tränare.

Tanken med att integrera Nonviolent Communication, NVC, som ett stöd i arbetet på skolan är att stärka fokus på kontakten i relationer, i kommunikation och i konflikthantering.

NVC har sin bas i empatisk kontakt för att bygga trygghet i att hantera ett vardagsspråk där det känns naturligt att möta sig själv, kollegor, elever och föräldrar med ärlighet och empati. En vilja att förstå vad som sker i kommunikation utifrån ett förhållningssätt att berika och bidra.

Arbetet som rektor och pedagog är intensivt och innebär många möten med både vuxna och barn. En balansakt mellan att bidar till andras önskemål och lyssna till egna behov. Att möta andra som önskar erfarenhetsutbyte, uppmärksamhet, stöd och samtal samtidigt som man ska vara uppmärksam på sin egen energi och sina egna gränser. Självempati och återhämtning är lika viktigt som att bli speglad och bekräftad av andra.

På skolan finns många olika konfliktarenor där det uppstår situationer som eleverna behöver stöd i att hantera. Situationer där eleverna behöver stöd att sortera vad som hänt, bli hörda och sedda samt stöd i olika former av medling för att komma ur sina fiendebilder av varandra. Skapa en anda av gemensamt ansvarstagande för eleverna på skolan.

Nonviolent Communication och medkänsla i klimatkrisens skugga
14.00 – 15.30 Marijke Christiansson, certifierad NVC-tränare och Liselotte Abel, certifierad NVC-tränare.

Den här workshoppen handlar om hur Nonviolent Communication (NVC) kan vara ett stöd i kriser.

Vi börjar med hur vi kan ta emot det goda med hjälp av NVC. Vi får se hur hjälpsamt det är att med NVC kunna få klarhet kring våra egna behov och andras. Vi utvecklar kort några modeller av hur vi kan få mer klarhet kring kris, bland annat med Munk-modellen.

Vi utforskar våra observationer, känslor och behov relaterade till vad vi ser i världen, både i det lilla och i samhället/globalt. Vilka önskemål/ nästa steg kan vi ta med oss ifrån den här workshoppen, baserat på det?

Summering: Vad tar vi med oss av dagen?
15.40 – 16.30 Emma Ivarsson, kursansvarig för lärarassistentkursen, Glokala folkhögskolan

Onlineprogram via Zoom måndag den 27 maj:

Erfarenheter från att medla i brott och i skolan (Online)
Måndag 27 maj, 11.30 – 12.10 Ricardo Guillén, NVC-tränare och medlare, i samtal med Gabriel Stille.
Hur skiljer sig medling i brott och i skolan från de vanliga sätten vi vuxna stöttar ungdomar på?
Delta genom att klicka på Zoom-länken: https://us06web.zoom.us/j/86210738436

I Climbed Mount Stupid – Here Is What I Learned. Beyond Nonviolent Communication in School (in English, Online)
Monday 27 May, 13.10-14.00 Mathias Granum, founder, Efterskolen Epos (Danish boarding school), in conversation with Gabriel Stille.
Some nine years ago, the Danish boarding school Efterskolen Epos was founded on the principles of Nonviolent Communication, after years of preparation. Today, it flourishes, but over the years, it has met many challenges. With time, it has changed and developed to meet more needs, and to adjust for a broader understanding of how a school can work. How can anyone working with Nonviolent Communication in school learn from this?
Join meeting here: https://us06web.zoom.us/j/88981495117

Arrangörer: Föreningen Nonviolent Communication i Sverige, Glokala folkhögskolan och Malmö NVC Community

För mer information, kontakta gabriel@gabrielstille.se

Anmäl dig här:

(Du är välkommen att delta med eller utan anmälan, men en anmälan hjälper oss att förbereda evenemanget och att meddela oss med intresserade.)

Nonviolent Communication i skolan

Nonviolent Communication, introduktion Liselotte Abel

Nonviolent Communication, introduktion Liselotte Abel

fnvcs Liselotte AbelVälkommen till en introduktion till Nonviolent Communication!

Den första dagen varje månad erbjuder Föreningen Nonviolent Communication i Sverige (FNVCS) en introduktionsföreläsning i NVC. Föreläsningen Det är olika NVC-tränare som håller i föreläsningen varje månad. Föreläsningen är gratis. Den som vill kan i samband med föreläsningen bidra med valfri summa.

Maj månads föreläsare är Liselotte Abel, certifierad NVC-tränare.

Livet handlar om behov

Kärnan i NVC, Nonviolent Communication, är behov. Marshall B Rosenberg har verkligen vänt upp och ner på hur vi är vana att förhålla oss till oss själva och varandra genom att påstå att allt vi gör, hela tiden, är att försöka få våra behov tillgodosedda.

Under introduktionsföreläsningen den 1/5 kommer jag att inspirera lite kring detta och det kommer också att bli en liten stund för samtal parvis.

Jag som håller i föreläsningen heter Liselotte Bergenzaun Abel, är sedan många år certifierad NVC tränare, diplomerad Coach inom Zen Coaching och leg psykoterapeut med inriktning på trädgårdsterapi.

Hemsida: www.pointofok.com

Med värme,
Liselotte

NVC är en kommunikationsmodell som syftar till att stärka kontakten mellan människor. När vi har kontakt är det lättare att kommunicera, samarbeta och göra andra saker som vi gillar att göra. Här kan du läsa mer.

Dag: 1 maj 2021
Tid: kl. 19-20

Välkommen!