Vägar till frihet – schema 2022-23

 

Datum Ämne
8 februari Närvaro
22 februari Att observera
8 mars Medvetenhet om känslor
22 mars Självacceptans
5 april Att ta ägarskap för sina känslor
19 april Behovsmedvetenhet
3 maj Att återknyta till sig själv och återhämta sig från reaktivitet
17 maj Medveten om önskemål som val och att ställa önskemål
31 maj Att sörja
14 juni Empati
28 juni Att frigöra sig från fiendebilder
12 juli Att urskilja val
26 juli Att leva ömsesidigt beroende
9 augusti Att uttrycka sig ärligt
23 augusti Att underlätta kontakt
30 augusti (ej 6/9) Tålamod
20 september Svara ann på andras reaktioner
4 oktober Öppenhet för feedback
25 oktober (ej 18/10) Konstruktiv ånger
1 november Flexibilitet i samspel
15 november Att förändra konflikt
29 november Tacksamhet
13 december Ett öppet flöde av att ge och ta emot
27 december Odla egen vitalitet
10 januari 2023 Att dela makt
24 januari 2023 Gå bortom roller
31 januari 2023 Medvetenhet om ansvar