Friare Livs årsprogram i NVC

Det här är en utbildning för dig som vill lära dig att:

 • Bli tydligare med dina konturer, så att du kan kommunicera hur du mår och vad du vill.

 • Bli bättre på att ta andra i beaktning utan att glömma bort dig själv.

 • Lära dig om dialog och att överbrygga konflikter.

 • Utveckla ditt självlederskap och växa som vuxen.

 • Få stöd att utveckla förmågor för att kunna vara mer självständig i dina relationer.

 • Lära sig hantera din inre dialog

Utbildningen börjar den 30 aug 2023 – 24 juli 2024

I utbildningsgruppen försöker vi skapa ett klimat där vi lever som vi lär. Nonviolent Communication är vår största inspirationskälla och utbildningen är för dig som vill integrera de värderingar som NVC står för.

Vem riktar vi oss till?

Dig som vill få stöd att träna på Nonviolent Communication.

Dig som vill utveckla din medvetenhet, din förmåga att kommunicera och relatera till dig själv och din omgivning.

Hur går det till?

Programmet bygger på 4 delar för att optimera lärandet. 

 • 12 lärarledda träffar med Kay Rung på Zoom

 • En heldag med Liv Larsson med temat sårbarhet/ilska/skuld och skam.

 • 12 träningspass för empatiskt lyssnande med en kurskamrat över hela kurstiden

 • 12 övningsträffar i en mindre grupp med instruerade övningar för färdighetsträning. 

 • Egna litteraturstudier. Kurslitteratur som du behöver samt att vi skickar dig en kursmanual med instruktioner och kompleterande kartor/modeller.

Vi beräknar att det tar 2,5h i veckan under ett år. De lärarledda passen spelas in så att du kan repetera eller om du missar en träff kan du ta igen det när du vill. Övriga träffar sker på tider som du bestämmer tillsammans med de som ska vara med. Alla lärarledda träffar sker via Zoom, empatiträninssamtalen på telefon/zoom/teams mm. De lokala träningsgrupperna digitalt eller fysiskt efter gruppens preferens. Vi försöker skapa grupper som möjliggör fysiska träffar om gruppen så önskar. 

Den här utbildningen bygger på ett aktivt deltagande. Lärandet sker främst genom att vi tillsammans provar olika sätt att kommunicera och relatera, under trygga förhållanden och utan stress. Vi som leder kursen har ansvar för att tillgodose de yttre förutsättningarna för gott lärande.

Du som deltar förväntas ta ansvar för ditt lärande, genom att engagera dig och be om det du behöver. För att kunna göra detta bör din livssituation vara sådan att du kan fokusera på utbildningen. Det ingår inte i utbildningens målsättning att hitta lösningar på svårare personliga problem och social ohälsa. Kursen i sig är krävande och ger störst utdelning till den som fokuserar på själva lärandet.

Kurstid: 30 aug 2023 – 24 juli 2024

Totalt 120 h 

Date

2023-08-30 - 2024-07-24
Ongoing...

Time

18:30 - 21:00

Plats

Online (Zoom)
Kategori (kryssa i Övriga)

Skicka kommentar