Om NVC Föreningen Nonviolent Communication i Sverige

Introduktion till Nonviolent Communication

Välkommen till en introduktion till Nonviolent Communication!

Anmäl dig i formuläret nedan.

Den första dagen varje månad erbjuder Föreningen Nonviolent Communication i Sverige (FNVCS) en introduktionsföreläsning i NVC. NVC är en kommunikationsmodell som syftar till att stärka kontakten mellan människor. När vi har kontakt är det lättare att kommunicera, samarbeta och göra andra saker som vi gillar att göra. Här kan du läsa mer.

Det är olika NVC-tränare som håller i föreläsningen varje månad.

Ungefär en gång per år erbjuder föreningen månadens introduktion på engelska.
About once a year, the association offers the introduction of the month in English. Next time is 1 September 2023 with Amy Dyer.

Dag: Den första varje månad
Tid: kl. 19-20
Kostnad: Gratis, den som vill kan bidra med valfri summa i samband med introduktionen

Föreläsare 1 februari är Liv Larsson.

Liv Larrson Friare Liv FNVCSIntroduktion till Nonviolent Communication

Nonviolent Communication kan ses som en kommunikationsmetod men också som en process som gör oss mer medvetna om varför och vad vi kommunicerar. Genom att ta större ansvar för vår egen kommunikation utmanas vi till självreflektion vilket förhoppningsvis stärker vår utveckling mot större ansvarstagande men också varsamhet om oss själva. För att bli klar över vår intention skapar vi även kommunikation inåt. På så sätt stärker verktyg som mediation eller mindfulness vår kommunikation med andra samtidigt som vår kommunikation med andra blir en väg att bli mer medvetet närvarande.

Liv Larsson är författare till 22 böcker baserade på NVC, varav flera är översatta till mer än tio språk. Hon är medlare och internationell kursledare och NVC-tränare sedan mer än tjugo år.

Välkommen!


Anmäl dig till 1 februari:

Kommande föreläsningar

1 februari

Föreläsare: Liv Larsson

1 mars

Föreläsare: Johan Rinman

1 april

Föreläsare: Uppdateras när det är klart

1 maj

Föreläsare: Uppdateras när det är klart

1 juni

Föreläsare: Uppdateras när det är klart

1 juli

Föreläsare: Uppdateras när det är klart

1 augusti

Föreläsare: Nils Lif

1 september

Föreläsare: Amy Dyer (in English)

 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  minutes

 • 00

  seconds

Date

2023-03-01

Time

19:00 - 20:00

Plats

Online (Zoom)
Kategori (kryssa i Övriga)
Föreningen Nonviolent Communication i Sverige

Arrangör

Föreningen Nonviolent Communication i Sverige